Hari Wanita Sedunia

Hari Wanita Sedunia adalah peluang untuk menghormati dan menghargai wanita yang telah membawa solidariti melalui fizikal, rohani, dan outlet maya. Ia adalah hari untuk merenungkan kerja yang masih kekal, menyedari bahawa wanita telah berjuang untuk…