Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan maklumat Anda ketika Anda menggunakan Layanan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Tafsiran dan Definisi

 

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut akan mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau plura

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 

Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.

 

Syarikat (disebut sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada The Malaysia Post, Malaysia.

 

Cookie adalah fail kecil yang diletakkan di komputer, peranti mudah alih atau peranti lain oleh laman web, yang mengandungi perincian sejarah penyemakan imbas anda di laman web tersebut di antara banyak kegunaannya.

 

Negara merujuk: Malaysia

 

Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 

Data Peribadi adalah segala maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenali.

 

Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

 

Penyedia Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang semula jadi atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ini merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang dipekerjakan oleh Syarikat untuk memfasilitasi Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan digunakan.

 

Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana laman web atau laman web rangkaian sosial di mana Pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

 

Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpulkan secara automatik, baik yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (misalnya, tempoh lawatan halaman).

 

Laman web merujuk kepada The Malaysia Post, boleh diakses dari https://themalaysiapost.com/

 

Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

 

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 

Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.

 

Syarikat (disebut sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada The Malaysia Post, Malaysia.

 

Cookie adalah fail kecil yang diletakkan di komputer, peranti mudah alih atau peranti lain oleh laman web, yang mengandungi perincian sejarah penyemakan imbas anda di laman web tersebut di antara banyak kegunaannya.

 

Negara merujuk: Malaysia

 

Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 

Data Peribadi adalah segala maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenali.

 

Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

 

Penyedia Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang semula jadi atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ini merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang dipekerjakan oleh Syarikat untuk memfasilitasi Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan digunakan.

 

Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana laman web atau laman web rangkaian sosial di mana Pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

 

Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpulkan secara automatik, baik yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (misalnya, tempoh lawatan halaman).

 

Laman web merujuk kepada The Malaysia Post, boleh diakses dari https://themalaysiapost.com/

 

Mengumpulkan dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data yang Dikumpulkan

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 

  • Alamat emel
  • Nombor telefon
  • Data Penggunaan

 

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpulkan secara automatik semasa menggunakan Perkhidmatan.

 

Data Penggunaan mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

 

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih, Kami dapat mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, telefon bimbit Anda sistem operasi, jenis penyemak imbas Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

 

Kami juga dapat mengumpulkan maklumat yang dikirimkan oleh penyemak imbas anda setiap kali Anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih.

 

Perubahan pada Dasar Privasi ini

 

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda mengenai perubahan dengan memposting Dasar Privasi baru di halaman ini.

 

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan penting mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan itu berlaku dan mengemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

 

Anda dinasihatkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan pada Dasar Privasi ini akan berlaku apabila ia diposkan di halaman ini.

 

Hubungi Kami

 

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami:

 

Dengan melayari halaman ini di laman web kami: https://themalaysiapost.com/contact-us/