The Malaysia Post

syarat perkhidmatan

Terma dan syarat

Kemas kini terakhir: 25 Mac 2021


Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf kapitalnya mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

 

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat ini:

 

Afiliasi bermaksud entiti yang mengawal, dikendalikan oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak memilih pemilihan pengarah atau pihak pengurusan lain .

 

Negara merujuk: Malaysia

 

Syarikat (disebut sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada The Malaysia Post.

 

Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 

Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

 

Syarat dan Ketentuan (juga disebut “Syarat”) bermaksud Syarat dan Ketentuan ini yang membentuk keseluruhan perjanjian antara Anda dan Syarikat mengenai penggunaan Layanan. Perjanjian Terma dan Syarat ini telah dibuat dengan bantuan Penjana Terma dan Syarat.

 

Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga bermaksud sebarang perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, produk atau perkhidmatan) yang disediakan oleh pihak ketiga yang mungkin dipaparkan, disertakan atau disediakan oleh Perkhidmatan.

 

Laman web merujuk kepada The Malaysia Post, boleh diakses dari https://themalaysiapost.com/

 

Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

 

Ucapan terima kasih

 

Ini adalah Terma dan Syarat yang mengatur penggunaan Perkhidmatan ini dan perjanjian yang berlaku antara Anda dan Syarikat. Terma dan Syarat ini menetapkan hak dan kewajiban semua pengguna mengenai penggunaan Perkhidmatan.

 

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan Anda terhadap Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini berlaku untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

 

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dalam Terma dan Syarat ini, maka Anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

 

Anda menyatakan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas. Syarikat tidak membenarkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun menggunakan Perkhidmatan ini.

 

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda juga bergantung pada penerimaan dan pematuhan Anda terhadap Dasar Privasi Syarikat. Dasar Privasi kami menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi Anda ketika Anda menggunakan Aplikasi atau Laman Web dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda. Sila baca Dasar Privasi Kami dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

 

Tanpa mengehadkan perkara di atas,

 

 Syarikat atau penyedia syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Perkhidmatan, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk termasuk di dalamnya; (ii) bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang mana-mana maklumat atau kandungan yang diberikan melalui Perkhidmatan; atau (iv) bahawa Perkhidmatan, pelayannya, kandungan, atau e-mel yang dihantar dari atau atas nama Syarikat bebas daripada virus, skrip, trojan horse, worm, malware, timebomb atau komponen berbahaya yang lain.

 

Perubahan Terma dan Syarat ini

Kami berhak, mengikut budi bicara Kami, untuk mengubah atau mengganti Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan melakukan usaha yang wajar untuk memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang syarat baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara Kami.

 

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Kami setelah semakan tersebut berkuatkuasa, Anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, secara keseluruhan atau sebahagian, hentikan penggunaan laman web dan Perkhidmatan.

 

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Terma dan Syarat ini, Anda boleh menghubungi kami:

 

Dengan melayari halaman ini di laman web kami: https://themalaysiapost.com/contact-us/