Mengapakah ed seks penting untuk membendung penyalahgunaan dalam talian? Pakar menunjukkan pembelajaran tentang persetujuan, mengiktiraf eksploitasi

Kepentingan Pendidikan Seks Menyediakan kanak-kanak pendidikan seks yang komprehensif akan memperkasakan mereka dengan keupayaan untuk mengenali eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dalam talian (OCSEA), kata Penyelaras Penyelidikan Undang-undang Pelacuran Kanak-Kanak Akhir dalam Pelancongan Asia (ECPAT),…