The Malaysia Post

Penjelasan: Pecahan tujuh Rang Undang-undang yang dibentangkan untuk memansuhkan hukuman mati mandatori

Pemansuhan Hukuman Mati

Pada 6 Oktober, Malaysia mengambil langkah bersejarah ke arah pemansuhan sepenuhnya hukuman mati apabila ia memperkenalkan pindaan kepada undang-undang sedia ada di Parlimen bagi menggantikan hukuman mati mandatori bagi beberapa kesalahan jenayah.

Usaha sejak 2019, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang) Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar membentangkan beberapa rang undang-undang kerajaan berkaitan pemansuhan hukuman mati untuk bacaan kali pertama mereka di Dewan Rakyat.

Ini ialah Rang Undang-undang Keadilan Jenayah (Pindaan) 2022, Rang Undang-undang Penculikan (Pindaan) 2022, Rang Undang-undang Dadah Berbahaya (Pindaan) 2022, Rang Undang-undang Senjata Api (Penalti Ditingkatkan) (Pindaan) 2022, Rang Undang-undang Senjata (Pindaan) 2022, Kanun Prosedur Jenayah Rang Undang-undang 2022, dan Rang Undang-undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2022.

Moratorium de facto telah dikenakan ke atas pelaksanaan hukuman mati sejak Julai 2018, dua bulan selepas kerajaan Pakatan Harapan mula berkuasa.

Di bawah sistem keadilan jenayahnya, Malaysia pada masa ini mengiktiraf 33 kesalahan besar, di mana 11 daripadanya membawa hukuman mati mandatori dengan hukuman gantung jika sabit kesalahan, manakala 22 lagi adalah mengikut budi bicara.

Tetapi apakah cadangan pindaan dalam Rang Undang-undang kerajaan? Malay Mail telah mengambil kebebasan untuk memberikan pecahan ringkas bagi setiap Rang Undang-undang dan semakan masing-masing.

  1. Rang Undang-undang Keadilan Jenayah (Pindaan) 2022

Ini bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu — Seksyen 3A — ke dalam Akta Keadilan Jenayah 1953 (Akta 345) untuk menyediakan penjelasan bagi istilah “penjara untuk kehidupan semula jadi”.

Di bawah takrifan baharu itu, mana-mana orang yang dijatuhkan hukuman penjara untuk kehidupan semula jadi dianggap untuk semua tujuan sebagai hukuman penjara sehingga kematian mereka.

  1. Rang Undang-undang Penculikan (Pindaan) 2022

Ini bertujuan untuk menggantikan perkataan di bawah Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 (Akta 365) untuk mengubah hukuman bagi kesalahan penculikan, sekatan yang salah atau kurungan yang salah untuk mendapatkan wang tebusan dengan memansuhkan hukuman mati.

Di bawah pindaan baharu itu, hukuman mati digugurkan dan mereka yang disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan.

  1. Rang Undang-undang Dadah Berbahaya (Pindaan) 2022

Ini mencadangkan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) dipinda dengan mengubah hukuman bagi mengedar dadah berbahaya.

Di bawah pindaan baharu itu, sebatan akan dikurangkan daripada 15 sebatan kepada 12 sebatan jika hukuman mati tidak dikenakan.

Mahkamah juga akan diberi budi bicara sama ada untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa perlu mengambil kira keadaan di bawah subseksyen (2A) dan (2B).

  1. Rang Undang-undang Senjata Api (Penalti Ditingkatkan) (Pindaan) 2022

Ini bertujuan untuk mengubah Seksyen 3, 3A dan 7 Akta Senjata Api (Penalti Bertambah) 1971 (Akta 37) dengan menukar penalti di bawah peruntukan masing-masing; Seksyen 2 akan dipinda dengan memotong takrif “penjara seumur hidup” kerana maksud istilah itu dijelaskan dalam Akta 345.

Kesalahan di bawah Seksyen 3, 3A dan 7 seperti melepaskan senjata api yang bertujuan untuk menyebabkan kematian atau kecederaan, menjadi rakan sejenayah dalam kes pelepasan senjata api dan pengedaran senjata api, juga akan menyaksikan hukuman mati mandatori mereka dimansuhkan.

Pindaan itu juga akan memberikan budi bicara kepada mahkamah sama ada untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang disabitkan kesalahan atau penjara seumur hidup dengan sebat.

  1. Rang Undang-undang Senjata (Pindaan) 2022

Seksyen 14 Akta Senjata 1960 (Akta 206) akan dipinda dengan mengubah hukuman bagi pembuatan senjata atau peluru tanpa atau melanggar lesen yang sah; Seksyen 2 akan dipinda dengan memotong takrif “penjara seumur hidup” kerana maksud istilah itu dijelaskan dalam Akta 345.

Di bawah pindaan baharu itu, hukuman mati di bawah Seksyen 14 dimansuhkan dan orang yang disabitkan boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 10 sebatan.

Dalam kes syarikat atau firma, mereka akan didenda sehingga RM5 juta (RM500,000 pada masa ini); dalam kes pengilang berlesen yang tidak patuh, mereka akan didenda sehingga RM250,000 (RM25,000 pada masa ini) di bawah pindaan baharu itu.

  1. Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2022

Ini mencadangkan supaya Jadual Pertama Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) dipinda sebagai akibat daripada pindaan yang dibuat kepada Kanun Keseksaan dalam memansuhkan hukuman mati mandatori.

Di antara pindaan Jadual Pertama, perkataan “atau pemenjaraan untuk kehidupan semula jadi” dimasukkan selepas perkataan “boleh dihukum mati” untuk beberapa perkara yang berkaitan dengan peruntukan dalam Kanun Keseksaan.

Pecahan yang lebih terperinci bagi setiap kesalahan jenayah dan penalti yang dipinda boleh didapati di bawah.

  1. Rang Undang-undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2022

Ini bertujuan untuk menggantikan hukuman mati mandatori bagi kesalahan di bawah Seksyen 121A, 130C, 130I, 130N, 130O, 130QA, 130ZB, 302 dan 374A Kanun Keseksaan (Akta 574) dengan hukuman sebat mengikut budi bicara.

Kesalahan tersebut termasuk melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja (Seksyen 121), perbuatan keganasan (Seksyen 130), pembunuhan (Seksyen 302), dan pengambilan tebusan (Seksyen 374).

Ini akan memberi mahkamah budi bicara untuk memutuskan sama ada akan menjatuhkan hukuman mati atau menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan sebat di bawah Seksyen yang disebutkan di atas.

Pindaan itu juga bertujuan untuk mengubah hukuman denda kepada hukuman sebat di bawah subseksyen Seksyen 130, 374 dan 304 (membunuh bersalah bukan membunuh) Kanun Keseksaan.

Pindaan juga dibuat kepada Seksyen 364 (menculik atau menculik untuk membunuh), di mana hukuman mati dimansuhkan dan digantikan dengan penjara sehingga 30 tahun dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan.

Akhir sekali, pindaan juga dibuat kepada subseksyen Seksyen 307 (cubaan membunuh) di mana hukuman mati dimansuhkan bagi seseorang yang melakukan kesalahan tersebut semasa dipenjarakan.

Menurut Fasal Rang Undang-Undang, peruntukan peralihan juga diperkenalkan, membenarkan mereka yang melakukan kesalahan daripada Akta prinsip yang disebutkan di atas dijatuhkan hukuman — sama ada dalam perbicaraan atau rayuan — mengikut peruntukan Akta masing-masing yang dipinda walaupun kesalahan mereka mendahului tarikh kuat kuasa pindaan.

Baca lagi | Keluarga berkabung di taska Thai yang meninggal dunia menjelang lawatan raja
Baca lagi | MB mengesahkan pembubaran DUN Kedah tidak akan mengikuti Parlimen jika tahun ini

About J M Riaz

JM Riaz merupakan seorang wartawan hiburan yang gemar membuat liputan berita terkini di dunia. Dia bersemangat untuk membawa orang ramai yang terkini dan terhebat dalam hiburan. JM suka berinteraksi dengan pembacanya dan mendengar pendapat mereka tentang cerita terkini.

Read Previous

Keluarga berkabung di taska Thai yang meninggal dunia menjelang lawatan raja

Read Next

Ahmad Faizal: Perikatan Perak telah memuktamadkan peruntukan kerusi negeri bagi PRU15

Leave a Reply

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan.