The Malaysia Post

Kementerian Kewangan: Cukai, pembaharuan hasil kunci kepada daya tahan sosio-ekonomi

Putrajaya akan terus melaksanakan inisiatif pembaharuan cukai yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Pembaharuan Cukai, yang menumpukan pada langkah untuk meluaskan asas cukai, termasuk mengkaji semula insentif, pelepasan dan potongan yang meluas.

Dalam Penyata Pra-Belanjawan 2023, Kementerian Kewangan (MoF) menyatakan bahawa pentadbiran cukai akan dipertingkatkan lagi melalui pendaftaran pembayar cukai yang komprehensif, latihan kakitangan cukai yang lebih baik dan peningkatan pendaftaran perdagangan rentas sempadan.

Inisiatif itu juga termasuk mengukuhkan audit dan penyiasatan serta meningkatkan kepastian undang-undang untuk pembayar cukai.

Di bawah Bajet 2022, anggaran sasaran kutipan hasil cukai ialah RM171.4 bilion atau 10.5 peratus daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK), merangkumi RM127.3 bilion cukai langsung dan Cukai Tidak Langsung RM44.1 bilion.

Sehingga April 2022, kutipan cukai langsung berjumlah RM45.6 bilion atau 35.8 peratus daripada sasaran, manakala kutipan cukai tidak langsung ialah RM17.3 bilion atau 39.4 peratus daripada sasaran.

“Kutipan hasil sehingga April 2022 adalah lebih tinggi daripada jangkaan, dan kutipan berikutnya dijangka lebih baik daripada anggaran Bajet 2022 sejajar dengan pemulihan ekonomi yang bertambah baik dan peningkatan aktiviti perniagaan dan riadah,” kata kementerian itu.

Sementara itu, MoF berkata bagi menyokong pertumbuhan ekonomi digital, kerajaan berhasrat melaksanakan e-Invois secara berperingkat bagi meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran cukai negara.

Ia berkata bahawa e-Invois akan meningkatkan kualiti perkhidmatan, mengurangkan kos pematuhan kepada pembayar cukai serta meningkatkan kecekapan operasi perniagaan.

Ia juga akan memperkemas dan mengukuhkan sistem cukai negara, meningkatkan ketelusan cukai dan menyediakan penilaian risiko pematuhan yang lebih tepat.

Ini selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12), di mana tumpuan diberikan kepada pengukuhan infrastruktur perkhidmatan digital dan pendigitalan pentadbiran cukai.

“Inisiatif e-Invois ini juga akan menyokong penggunaan Nombor Pengenalan Cukai (TIN), yang akan dilaksanakan di Malaysia mulai tahun ini sebagai langkah untuk mengembangkan bersih cukai pendapatan,” kata kementerian itu.

MoF menambah bahawa Malaysia sentiasa responsif terhadap perubahan semasa dalam piawaian cukai yang dipersetujui di peringkat antarabangsa untuk memastikan persekitaran yang kompetitif — yang seterusnya akan menarik pelaburan langsung asing dan domestik — serta mencegah aktiviti pengelakan cukai rentas sempadan.

Ia menyatakan bahawa memandangkan perusahaan multinasional banyak bergantung pada pendigitalan, dasar cukai sedia ada perlu dikaji semula untuk mengelakkan ketirisan hasil dan peralihan keuntungan.

“Dalam menangani cabaran ini, kerajaan dan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sedang membincangkan pelaksanaan percukaian ke atas ekonomi digital di bawah Pelan Tindakan Hakisan Asas dan Anjakan Keuntungan (BEPS).

“Kami bersetuju untuk melaksanakan pendekatan dua teras yang dijangka dilaksanakan mulai tahun depan,” tambahnya.

MoF berkata Pillar One menonjolkan peruntukan hak percukaian dan berusaha untuk mengkaji semula peruntukan keuntungan dan peraturan perhubungan kepada negara yang sebelum ini tertakluk kepada penggunaan konsep pertubuhan tetap, sama ada melalui perundangan domestik atau yang telah dipersetujui melalui cukai dua hala. perjanjian.

Baca Lagi | Kementerian Kewangan: Cukai, pembaharuan hasil kunci kepada daya tahan sosio-ekonomi

Sementara itu, Tonggak Dua memperkenalkan kadar cukai efektif minimum pada peringkat global sebanyak 15 peratus untuk memastikan medan sama rata antara negara dalam menarik pelaburan langsung asing; bertujuan untuk menghalang perancangan cukai yang berbahaya yang boleh menyebabkan kebocoran asas cukai dan pemindahan keuntungan ke negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah.

“Kerajaan sedang mengkaji butiran teknikal dua tonggak, termasuk kemungkinan memperkenalkan Cukai Tambah Nilai Minimum Domestik Layak (QDMTT) di bawah Tonggak Dua,” kata MoF. — Bernama

Read Previous

Kementerian Kewangan: Kerajaan akan fokus kepada empat bidang utama dalam Bajet 2023

Read Next

Kuwait memanggil diplomat AS kerana jawatan ‘homoseksualiti’

Leave a Reply

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan.