Raja Charles III berikrar ‘khidmat sepanjang hayat’ ketika orang ramai meratapi permaisuri

Raja Charles III berikrar untuk mengikuti contoh “khidmat sepanjang hayat” ibunya dalam ucapan perasmiannya kepada Britain dan Komanwel pada hari Jumaat, selepas menaiki takhta berikutan kematian Ratu Elizabeth II. Bercakap buat kali pertama sebagai raja…