Kadar Pembandaran Malaysia Meningkat Tiga Kali Ganda Dalam Tempoh Lima Dekad

Kadar Pembandaran di Malaysia Berganda Kadar pembandaran di Malaysia meningkat tiga kali ganda daripada 28.4 peratus pada 1970 kepada 75.1 peratus pada 2020, yang disumbangkan oleh pertambahan penduduk semula jadi, migrasi dan persempadanan semula. Ketua…