Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri melancarkan saluran untuk pelajar dan ibu bapa melaporkan buli di sekolah

Inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri yang dipanggil Sekolahku Sejahtera: Sepakat dan Selamat dan portal anti-buli untuk melihat prevalens buli telah dilancarkan di sini hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presint 14(1). Pada…