Bajet 2023: Kerajaan berusaha untuk melanjutkan potongan cukai ke atas perbelanjaan penyenaraian selama tiga tahun lagi

Pelanjutan Potongan Cukai Sedia Ada Kerajaan telah mencadangkan untuk melanjutkan potongan cukai sedia ada sehingga RM1.5 juta ke atas perbelanjaan penyenaraian Pasaran ACE dan LEAP selama tiga tahun dari tahun taksiran 2023 hingga 2025, menurut…