Mengapa Pekerja Muda Jepun Mencari Peluang di Luar Negara

Pekerja Jepun nampaknya Yakin bahawa Rumput Lebih Hijau Di Tempat Lain Walaupun pengangguran menyumbang 2.5 peratus daripada populasi aktif negara, ramai pekerja sedang mencari untuk berpindah ke luar negara untuk mencari gaji yang lebih baik…