Kerajaan Baik Pulih 53 Klinik Kesihatan Daif Di Terengganu

Kementerian Kesihatan (KKM) baru-baru ini mengumumkan bahawa mereka telah mengalokasikan sejumlah RM8.9 juta untuk melaksanakan projek pembaikan dan peningkatan 53 klinik kesihatan yang diklasifikasikan sebagai daif di seluruh Terengganu. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan sistem…