Agensi kerajaan, parti politik yang paling aktif menyebarkan maklumat salah, kajian baharu mendapati

Kajian semula mesej kempen yang dilaporkan dalam media dan dirujuk dalam analisis pilihan raya Malaysia sejak 1999 mendedahkan kehadiran lima pola berulang penyelewengan yang sering dilakukan oleh agensi kerajaan dan parti politik, menurut kajian oleh…