Kewangan Terjejas: Penduduk di Singapura, Hong Kong, dan Malaysia Memerlukan Bantuan Kewangan

Kajian yang dilakukan oleh Kumpulan Kewangan Utama menunjukkan bahawa faktor makroekonomi menghalang keupayaan masyarakat untuk menabung dan merancang kewangan mereka. Lebih daripada separuh responden melaporkan penurunan simpanan dan peningkatan hutang, menyebabkan kesukaran dalam menampung keperluan…