Lebih 600,000 rakyat Malaysia menandatangani petisyen menentang Generational End Game

Dalam gelombang protes yang semakin meningkat, semakin ramai orang telah menyertai seruan untuk menghentikan Permainan Akhir Generasi (GEG) Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022. Ramai perniagaan, usahawan, pengguna, peguam dan juga ahli politik…