Malaysia meratifikasi CPTPP

Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik Malaysia secara rasmi telah meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) berikutan bertahun-tahun perbincangan dan perundingan yang teliti oleh kerajaan. Analisis Kos-Faedah “Berdasarkan penemuan Analisis Kos-Faedah…