Persatuan Bank di Malaysia menasihatkan SME yang masih memerlukan bantuan pembayaran pinjaman untuk menghubungi bank

Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang masih memerlukan pembiayaan bantuan pembayaran selepas moratorium diminta menghubungi bank mereka. Wakil Persatuan Bank di Malaysia (ABM) Mohd Zaini Aris berkata, PKS ini harus menghubungi bank mereka untuk mengenal…