COVID-19: Pembawa lebih bahaya dari pesakit

Pembawa wabak (carrier) lebih bahaya daripada pesakit (host) kerana mereka tidak menunjukkan simptom (seperti pesakit) tetapi tetap boleh memindahkan wabak kepada orang lain terutamanya yang sistem imunisasi lemah. Bagaimanapun gelombang awal wabak, pembawa adalah dari…

Read More