Saintis cipta enzim larutkan botol plastik dalam waktu singkat, bantu kitar semula dengan lebih cepat

Manusia tidak boleh lari daripada menggunakan plastik dalam kehidupan seharian. Dalam tempoh 50 hingga 60 tahun yang lalu, kegunaan plastik telah berkembang untuk menyusup masuk hampir dalam setiap aspek kehidupan kerana sifatnya yang mudah digunakan,…