Rang Undang-undang Perbekalan 2023 ditetapkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini

Rang Undang-undang Perbekalan 2023 Rang Undang-undang Perbekalan 2023 dijangka dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Menurut Perintah Kertas di laman web Parlimen, rang undang-undang itu akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan manakala…