Penemuan artifak zaman Paleolitik ditemui di tiga gua Gunung Pulai

Malaysia sememangnya kaya dengan kepelbagaian tempat bersejarah dan tapak warisan. Kawasan di Kepulauan Melayu ini pernah menjadi tapak perkembangan tamadun. Malah ada terdapat bukti tempat tinggal, peralatan dan rangka manusia purba beratusan umur tahun dijumpai…