Dasar Privasi

Terakhir dikemas kini: 30 Mac 2021

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau dalam jamak.

Takrif

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

Akaun bermaksud akaun unik yang dicipta untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau sebahagian daripada Perkhidmatan.

Syarikat (dirujuk sebagai sama ada “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada https://themalaysiapost.com/

Kuki adalah fail kecil yang diletakkan pada komputer, peranti mudah alih anda atau mana-mana peranti oleh tapak web, yang mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas Anda di tapak web itu antara banyak kegunaannya.

Negara merujuk kepada: Alberta, Kanada

Peranti bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

Data Peribadi adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan sesuatu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti individu.

Perkhidmatan merujuk kepada Tapak Web.

Pembekal Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak syarikat. Ia merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk memudahkan Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.

Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana tapak web atau mana-mana tapak web rangkaian sosial yang melaluinya Pengguna boleh log masuk atau mencipta akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, sama ada dijana melalui penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

Tapak web merujuk kepada https://themalaysiapost.com/

Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau undang-undang lain entiti bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data Dikumpul

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Secara peribadi, maklumat yang boleh dikenal pasti mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

  • Alamat e-mel
  • Nama pertama dan nama keluarga
  • Nombor telefon
  • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (cth. alamat IP), penyemak imbas taip, versi pelayar, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa dibelanjakan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, IP alamat peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas Anda apabila Anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses Servis melalui atau melalui peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan Kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan Kami dan menyimpan tertentu maklumat. Teknologi penjejakan yang digunakan ialah suar, tag dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat dan untuk menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan Kami. Teknologi yang Kami gunakan mungkin termasuk:

Kuki atau Kuki Penyemak Imbas. Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada Peranti Anda. Awak boleh arahkan penyemak imbas Anda untuk menolak semua Kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika Anda melakukannya tidak menerima Kuki, Anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami. Melainkan anda telah melaraskan Your tetapan penyemak imbas supaya ia menolak kuki, Perkhidmatan kami mungkin menggunakan Kuki.

Kuki Flash. Ciri tertentu Perkhidmatan kami mungkin menggunakan objek disimpan setempat (atau kuki Flash) untuk mengumpul dan menyimpan maklumat tentang pilihan Anda atau aktiviti Anda pada Perkhidmatan kami. Flash Cookies tidak diuruskan oleh tetapan penyemak imbas yang sama seperti yang digunakan untuk Kuki Penyemak Imbas. Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana Anda boleh padam Flash Cookies, sila baca “Di manakah saya boleh menukar tetapan untuk melumpuhkan, atau memadam perkongsian setempat objek?” tersedia di https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Web Beacons. Bahagian tertentu Perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengandungi kecil fail elektronik yang dikenali sebagai suar web (juga dirujuk sebagai gif jelas, tag piksel dan gif piksel tunggal) yang membenarkan Syarikat, sebagai contoh, mengira pengguna yang telah melawat halaman tersebut atau membuka e-mel dan untuk statistik tapak web lain yang berkaitan (contohnya, merekodkan populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi Kuki “Berterusan” atau “Sesi”. Kuki Berterusan kekal pada komputer peribadi Anda atau peranti mudah alih apabila Anda pergi ke luar talian, manakala Kuki Sesi dipadamkan sebaik sahaja Anda menutup pelayar web Anda. Ketahui lebih lanjut tentang kuki: Kuki: Apa Yang Mereka Lakukan?.

Kami menggunakan kedua-dua Sesi dan Kuki Gigih untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

Kuki Perlu / PentingJenis: Kuki Sesi Ditadbir oleh: KamiTujuan: Kuki Ini adalah penting untuk menyediakan kepada Anda perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web dan untuk membolehkan Anda menggunakan beberapa daripada ciri-cirinya. Mereka membantu untuk mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara penipuan. Tanpa ini Kuki, perkhidmatan yang Anda minta tidak boleh disediakan, dan Kami hanya menggunakan Kuki ini untuk menyediakan Anda dengan perkhidmatan tersebut.

Dasar Kuki / Kuki Penerimaan NotisJenis: Kuki Berterusan Ditadbir oleh: KamiTujuan: Kuki ini mengenal pasti sama ada pengguna telah menerima penggunaan kuki di Laman Web.

Kuki KefungsianJenis: Kuki Berterusan Ditadbir oleh: KamiTujuan: Kuki ini membenarkan kami untuk mengingati pilihan yang Anda buat apabila Anda menggunakan Laman Web, seperti mengingati butiran log masuk atau bahasa anda pilihan. Tujuan Kuki ini adalah untuk memberikan Anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan Anda perlu memasukkan semula pilihan anda setiap kali Anda menggunakan Laman Web.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan pilihan anda berkenaan kuki, sila lawati Kuki kami Dasar atau bahagian Kuki Dasar Privasi kami.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.

Untuk mengurus Akaun Anda: untuk mengurus pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. The Data Peribadi yang Anda berikan boleh memberi Anda akses kepada fungsi berbeza Perkhidmatan yang tersedia kepada Anda sebagai pengguna berdaftar.

Untuk pelaksanaan kontrak: pembangunan, pematuhan dan aku janji kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli atau mana-mana kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau yang setara bentuk komunikasi elektronik, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.

Untuk memberi Anda berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan lain, perkhidmatan dan acara yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanya tentang melainkan Anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

Untuk mengurus permintaan Anda: Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda kepada Kami.

Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau prosiding serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti arah aliran penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan menilai dan meningkatkan Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dalam situasi berikut:

  • Dengan Pembekal Perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Perkhidmatan Pembekal untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
  • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi Anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan Kami kepada syarikat lain.
  • Dengan Ahli Gabungan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan ahli gabungan Kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang Kami kawal atau yang berada di bawahnya kawalan bersama dengan Kami.
  • Dengan rakan kongsi perniagaan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan rakan kongsi perniagaan Kami untuk menawarkan kepada Anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
  • Dengan pengguna lain: & nbsp; apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau sebaliknya berinteraksi dalam kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut boleh dilihat oleh semua pengguna dan mungkin secara umum diedarkan di luar. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna lain atau mendaftar melalui Media Sosial Pihak Ketiga Perkhidmatan, Kenalan Anda di Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga mungkin melihat nama, profil, gambar dan gambar Anda penerangan tentang aktiviti Anda. Begitu juga, pengguna lain akan dapat melihat perihalan aktiviti Anda, berkomunikasi dengan Anda dan lihat profil Anda.
  • Dengan persetujuan Anda : Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi Anda untuk sebarang tujuan lain persetujuan anda.

Pengekalan Data Peribadi Anda

Syarikat akan menyimpan Data Peribadi Anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam ini Dasar Privasi. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi Anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang kami kewajipan (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang terpakai), selesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk menambah baik kefungsian Perkhidmatan Kami, atau Kami bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana yang lain tempat di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna bahawa maklumat ini mungkin dipindahkan ke — dan diselenggara pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau lain-lain bidang kuasa kerajaan di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda kepada Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut oleh Anda mewakili persetujuan Anda kepada pemindahan itu.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan data Anda dikendalikan dengan selamat dan masuk mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi Anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data Anda dan lain-lain maklumat peribadi.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Transaksi Perniagaan

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi Anda dipindahkan dan tertakluk kepada Privasi yang berbeza Dasar.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi Anda jika perlu berbuat demikian mengikut undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (cth. mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan tersebut perlu untuk:

Mematuhi kewajipan undang-undang

Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat

Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan

Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang awam

Melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting kepada Kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun Kami berusaha untuk menggunakan yang boleh diterima secara komersial bermaksud melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun. Kami tidak mengumpul secara sengaja yang boleh dikenal pasti secara peribadi maklumat daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika Anda adalah ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa Anda anak telah memberikan Kami Data Peribadi, sila hubungi Kami. Jika Kami sedar bahawa Kami telah mengumpulkan Data Peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, Kami mengambil langkah untuk alih keluar maklumat itu daripada pelayan Kami.

Jika Kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan negara Anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, Kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa Anda sebelum Kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke Tapak Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pihak ketiga pautan, Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati Anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang Anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan yang baharu Dasar Privasi pada halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan kemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkesan apabila ia disiarkan pada halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami:

Logo

Sertai surat berita kami

Dapatkan artikel terkini, pekerjaan, hadiah-hadiah percuma, berita hiburan yang dihantar terus ke peti masuk anda

Sebanyak 170000 pelanggan berada di sini